Součástí webového rozvoje je i webový design. Samozřejmě, že se zde nachází i další prvky toho,Web development versus Web Design jak vytvářet web, například samotná tvorba webových stránek a jejich zdrojový kód. Webový design je spíše umělecká záležitost a jeho tvůrce nemusí vytvářet takzvaný obal, který je dále poskytnut web developerům, kteří je promění ve skutečnost.

Pokud volíme, zda se vydat směrem webového designu nebo webového vývoje, měli bychom si vybrat, zda je pro nás více lákavé umění či programování. I při webovém designu se využívají programy. Ty jsou však velice jednoduché a pomáhají uživatelům dát do popředí jejich umělecké cítění.

Webový development

V případě, že se rozhodneme stát web developerem a nemáme předchozí zkušeností, čeká nás dlouhá cesta. Od HTML přes CSS, Javascript a další nástroje pro vytváření webu. Je nepravděpodobné, že by se vám podařilo stát se webovým developerem přes noc, ale po létech dřiny je možné dosáhnout úspěchu.

Webový design

Pokud máte smysl pro krásu a estetické cítění, které jste schopni dát na papír, webový design může být jednou z cest pro vás. Další z vašich schopností by měla být základní počítačová gramotnost, abyste byli schopni využívat širokou nabídku programů pro web designery. I v tomto oboru se nevyhneme technickým znalostem, třeba propojení webového designu s java-scriptem.

Vlastní podnikaní skoupí obojí

Pokud se rozhodnete mít vlastní podnikání, tak buď si najmete zaměstnance, nebo partnera, který doplní chybějící článek, anebo zvládnete obě role samostatně. Což je pro začínající podnikatele běžnější. V tomto případě je dobré pracovat na obou svých stránkách, jak na zlepšení technických tak i uměleckých dovedností.

Rozhodnout se pro kteroukoliv z kariérových cest je zcela na každém z vás. Z našich zkušeností můžeme tvrdit, že pro začátek je nejlepší vyzkoušet a naučit se alespoň základy z obou rolí. Pokud je vám tvoření webu blízké a chcete si jej osvojit, tak je užitečné, abyste pochopili obě role, i když se v budoucnu budete věnovat jen jedné.