tools for creating websitesPokud se chcete vrhnout na tvorbu webových stránek, existuje na to několik jednoduchých nástrojů. Vyjmenujeme si 5 základních nástrojů a něco málo si o nich řekneme.

Začneme kompoZerem – je to nástupce oblíbeného nástroje Nvu, který už neexistuje. K přednostem tohoto programu patří, že nemusíte mít žádné znalosti o tvorbě webových stránek v jazyce HTML. Pomocí jednoduchých příkazů můžete vytvořit celý obsah webových stránek během pár minut. Jedna z mnoha výhod, že si můžete stáhnout obsah na lokální disk, modifikovat ho a následně ho nahrát zpět na server.

Dalším oblíbeným nástrojem je NetBeans. Tento vývojářský nástroj už vyžaduje aspoň základní znalost programovacího prostředí PHP. Velkou výhodou tohoto nástroje je i podpora jiných programovacích jazyků, jako jsou například XHMTL, CSS, SQL a javascript. Velkou výhodou je i podpora ladícího nástroje a nápovědy.

Velmi podobným Netbeansu nástrojem je Eclipse DT. Velice často jsou pro svou podobnost tyto dva vývojové nástroje zaměňovány. Ale díky plnohodnotné podpoře PHP je o něco málo výhodnějším nástrojem pro tvorbu stránek. Jedinou jho nevýhodou je zpomalení programu, pokud je používaný soubory větší než 600kb.

Mezi českými editory pro tvorbu stránek je pokročilý editor od českého autora jménem PSPAD, který obsahuje hojné množství funkcí. Ale už není vhodný pro začátečníky, jelikož je zde potřeba pokročilých znalostí programovacích jazyků. Mezi jeho výhody patří například automatická oprava pravopisu. Bohužel tento nástroj nevyužijí uživatele bez řádných znalostí programování webových stránek.

Velmi podobným nástrojem je nástroj Notepad++. Tento nastroj používá ke svojí práci běžný poznámkový blok, který je součásti každého operačního systému. K funkčnosti klasického poznámkového bloku přibyla nadstavba pro tvorbu webových stránek. Díky teto nadstavbě umí klasicky poznámkový blok zvýrazňovat například sytaxe a podporuje Drag’N’Dro, práci s makry a mohou dalších funkcí . Na rozdíl od jiných, tento nastroj nemá problém s jazykem, pokud nepozná kódovací soubor. Díky těmto vlastnostem patří k nejvíce oblíbeným nástrojům amatérsky i profesionálně tvořených webových stránek a webového rozhraní.